100 % pesticidfri ukrudtsbekæmpelse

Hos Falster Haveservice kan vi tilbyde mange former for ukrudtsbekæmpelse på alle former for belægninger og arealtyper med eller uden brug af pesticider.

 

Bekæmpelse uden brug af pestisider og dermed begrænse den skadelig og langtidsvirkende miljøbelastning på vores natur og drikkevand. 

  • Bekæmpelse med Damp/kogengende vand på alle arel og belægnings typer
  • Bekæmpelse med miljørive på løse belægnings typer som perlesten, skærver, slots og stiggrus
  • Bekæmpelse med gas i form af brændning på alle areal typer og udbalgte belægninger med afstandskrav til bygninger og brændbart matrale.
  • Bekæmpelse med roterende stålbørste på faste belægningstyper som fliser
  • Sprøjtning med cellenebrydende ukrudtsmidel, uden inhold af pesticider.
  • Rodstikning lugning med hånd kraf

Bekæmpelse med alm. ukrudtsmiddel

  • Bekæmpelse af invasive arter som kæmpe bjørneklo,  gul pastinak og Japansk pileurt
  • Fjernelse af ukrudt i græsplæner
  • Fjernelse af padderokker / agerpadderokker

 

 

Falster-Haveservice APS, Granhegnet 40  4850 Stubbekøbing mobil 4089 9750 

   www.Falster-Haveservice.dk  email: info@falster-Haveservice.dk- CVR Nr. 41337974

 

Like og bedøm os gerne på facebook